Home>Lasrookafzuiging>Lasrook zonder filtering

Lasrookafzuiging door ruimtelijke ventilatie zonder filtering

Voor de afzuiging van lasdamp is een leiding met afzuigroosters tegenover de toegangsdeur gemonteerd.  Doordat de binnenkomende lucht wordt aangezogen  naar de afzuigroosters ontstaat een stroming die een spoeling van de hal bewerkstelligd. De afgezogen lasrookdampen worden via de achterwand van de hal naar buiten afgevoerd. Aan de buitenzijde van de wand wordt een verticale leiding gemonteerd die met behulp van een deflectorkap de afgezogen lucht boven het dak uitblaast. De ventilator is geschikt om,  indien de regelgeving voorschrijft om de lucht van lasrookdampen te filteren, er een filtereenheid na te schakelen.

Meer informatie www.lutec.nl

buis met roosters

buis met roosters en ventilator

ventilator Multibox

Bekijk ook: Productblad ventilator

Volg ons ook op:

Volg ons ook op Facebook Volg ons ook op Twitter Volg ons ook op YouTube Volg ons ook op LinkedIn