Verticale verdringing van lasrook met geïntegreerde verwarming

Bij Hanse Staalbouw BV in Nieuwerkerk is in de productieruimte (ca. 50x25 meter) een installatie gebouwd waarbij gebruik is gemaakt van de verticale verdringingstechniek. Ten behoeve van de verwarming is in het systeem een directe gestookte verwarmingsunit opgenomen. Er wordt middels het MIG lasproces koolstofstaal verwerkt. Het totale verbruik van lasdraad is ca. 14.000kg per jaar. Dit verticale verdringingssysteem zorgt voor een schone leefzone met een achtergrondconcentratie die lager ligt dan de gezondheidswaarde van gemiddeld 1 mg/m3. De lasrook die uitzichzelf opstijgt kan onmogelijk terugkeren in de leefzone. Het systeem bestaat uit twee inblaasleidingen langs de lange wanden en één aan de kopkant van de hal voorzien van grote hoeveelheden aftakkingenwaarop boven de vloer inblaasroosters gekoppeld worden. Bovenin de hal diverse afzuigleidingen met instelbare roosters. De afgezogen  met lasrook verontreinigde lucht wordt door één filterinstallatie, type DUSTEX XF 189, geleid en gefilterd.

luchtbehandelingskast en DUSTEX afzuigunit   

Leidingen onder het dak

Meten luchtsnelheid

 Verticale verdringing lasrook

Voor informatie en advies 0343-456844 , meer projecten : www.lutec.nl

Volg ons ook op:

Volg ons ook op Facebook Volg ons ook op Twitter Volg ons ook op YouTube Volg ons ook op LinkedIn